Masz kredyt we frankach?

A może już go spłaciłeś?

 

Skorzystaj z pomocy dla frankowiczów!

- wygrywamy z bankiem... i z frankiem!

Polityka prywatności

Przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych. Z tego powodu chcemy Państwa poinformować o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu Państwa danych zebranych w czasie odwiedzania naszej strony internetowej.

Informacje ogólne - Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest Kancelaria Prawna Certus D. Bielski D. Sroka Radcowie Prawni Spółka partnerska (dalej jako: „Kancelaria”), ul. Skwierzyńska 28/1A, 53-522 Wrocław, tel. 71 799 41 20, e-mail: certus@kancelaria-certus.pl

Zbierane dane

Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:  

1) w postaci danych podanych dobrowolnie przez użytkownika (formularze kontaktowe ankiety),  

2) w postaci informacji uzyskiwanych podczas korzystania z serwisu.

Bezpieczeństwo

Przykładamy dużą wagę do zabezpieczenia Państwa danych. Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W szczególności dane zabezpieczamy przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię przysługują Państwu, co do zasady, następujące uprawnienia:

1) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych,

3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w marketingowych oraz ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

4) prawo dostępu do danych osobowych,

5) prawo żądania usunięcia danych osobowych,

6) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

7) prawo do przenoszenia danych osobowych.

Ponadto w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), przysługuje Państwu prawo do złożenia zażalenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

W celu dochodzenia swoich praw prosimy o skorzystanie z danych zamieszczonych w punkcie Administrator danych. Prosimy o takie sformułowanie zapytania, aby możliwa była dla nas jednoznaczna identyfikacja Państwa osoby.  

Informacje dla osób dobrowolnie podających swoje dane

Cel i podstawa przetwarzania

Dane przekazane Kancelarii za pomocą formularza kontaktowego pobieramy w celu udzielenia odpowiedzi na wpływające zapytania. Dane przetwarzane będą w celu komunikacji i udzielenia odpowiedzi na wiadomość – podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Dane przekazane Kancelarii za pomocą ankiety pobieramy w celu przygotowania się do udzielenia porady. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej lub podjęcia działań na żądanie osobny, której dane dotyczą przed jej zawarciem oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 pkt. g RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w postaci udzielenia pomocy prawnej.

Okres przetwarzania

Dane przetwarzane będą odpowiednio przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania zlecenia lub do czasu zakończenia komunikacji chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania danych lub będą one przechowywane na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych.  Obowiązek podania danych Podanie danych jest dobrowolne, z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną oraz nawiązania kontaktu.  

Informacje dla wszystkich użytkowników strony internetowej

Cel przetwarzania

Używamy danych zbieranych w czasie odwiedzania naszej strony wyłącznie w celu optymalizacji jej wyglądu i użyteczności, dla celów statystycznych, a także utrzymania sesji (w przypadku logowania na stronie). Państwa dane nie są przez nas upubliczniane, ani udostępniane podmiotom trzecim.

Cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywanie na Państwa urządzeniu dzięki przeglądarce. Niektóre cookies pozostają na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia. Pozwalają nam one rozpoznać Państwa przeglądarkę przy kolejnej wizycie na naszej stronie. Jeżeli nie chcą Państwo, aby pliki cookies były przechowywanie na Państwa urządzeniu, w każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Państwa, gdy witryna chce przechować na urządzeniu taki plik. Pliki cookies można w dowolnym momencie usunąć z urządzenia. Z uwagi na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek, zarządzanie plikami cookies może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików cookies, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Państwa przeglądarki. Odnaleźć je można w zakładce “Opcje” lub “Ustawienia”. Można też skorzystać z funkcji “Pomoc” w przeglądarce. Po wyłączeniu cookies, niektóre funkcjonalności na naszych stronach mogą być ograniczone. Pliki cookies wykorzystywane na stronie to: cookies sesyjne, cookies stałe i cookies podmiotów zewnętrznych.

Analiza ruchu na stronie

Ta witryna używa Google Analytics, narzędzia statystycznego dostarczanego przez Google LLC (Mountain View, CA 94043 USA (Stany Zjednoczone), dalej: „Google”), służącego do analizy stron internetowych. Google Analytics używa plików cookies przechowywanych na Państwa komputerze, które pozwalają analizować sposób korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu ze strony są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest ulepszanie naszej oferty oraz naszej strony. Jeśli nie życzą sobie Państwo gromadzenia danych przez Google Analytics, możliwe jest wyłączenie korzystania z cookies w ustawieniach przeglądarki. W tym miejscu znajdą Państwo więcej informacji od Google: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html  

Zmiany polityki

Kancelaria stale udoskonala system ochrony danych osobowych, dlatego zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej polityki w przyszłości.