Deutsche Bank Polska zapłaci prawie 5 mln zł kary za opłaty od zaświadczeń od klientów!

W celu rozpoczęcia postępowania sądowego przeciwko bankowi o zwrot niezasadnie naliczonych rat czy unieważnienia umowy w pierwszej kolejności musimy wystąpić do banku o wydanie zaświadczenia dotyczącego m.in. historii spłat, kosztów okołokredytowych czy oprocentowania kredytu.  Na podstawie zaświadczenia możliwe jest określenie żądanej od banku należności.

W ostatnim czasie miało się wrażenie, że sektor bankowy głowił się jak utrudnić lub zniechęcić klientów do składania wniosków dotyczących historii spłat kredytów frankowych. Kwestionowanie pełnomocnictw pełnomocników klientów, długi czas oczekiwania na uzyskanie zaświadczeń, zaświadczenia wydawane z błędem lub niekompletne czy wysokie opłaty za wydanie zaświadczeń to długa lista problemów z jakimi musiał spotkać się kredytobiorca chcący uzyskać zaświadczenie o kredycie.

Zaświadczenia o kredycie hipotecznym za 1600 zł!

Deutsche Bank „postawił” na wysokie opłaty za wydanie zaświadczeń odnoszących się do kredytów (w szczególności historii spłat), których wysokość uzależniał od okresu jakiego dotyczyło zaświadczenie. Opłata rosła z każdym kolejnym rokiem objętym prośbą konsumenta, co skutkowało zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych spłacanych przez wiele lat, ponoszeniem przez kredytobiorców bardzo wysokich kosztów. Przykładowo w odniesieniu do kredytu udzielonego w 2004 r. opłata za historię spłaty za okres 15 letni skalkulowana przez bank wynosiła 1600 zł! W wielu przypadkach konsument potrzebował oprócz historii spłat również innych zaświadczeń z banku co znacznie zwiększało ponoszone koszty.

Klienci Kancelarii Certus D. Bielski sp. k., posiadający kredyt w Deutsche Bank Polska zmuszeni byli płacić za wydanie zaświadczeń ponad 1000 zł. Jednak nasza kancelaria uznała że przy tak wysoko skalkulowanej opłacie należy do kwoty roszczenia dochodzonej przed sądem dodawać także kwotę poniesionej opłaty.

Po wielu skargach klientów na naliczane opłaty za zaświadczenia jakich domaga się Deutsche Bank Polska prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że stosowane przez bank postanowienia dotyczące mechanizmu wyliczenia opłat za wydanie zaświadczeń są klauzulami niedozwolonymi. Prezes UOKiK uznał, że postanowienia te godzą przede wszystkim w interesy ekonomiczne konsumentów. W efekcie wysokie opłaty mogły zniechęcić kredytobiorców do dochodzenia swoich praw przed sądami w sprawach dotyczących klauzul abuzywnych w kredytach hipotecznych indeksowanych do CHF. Jak podkreślił prezes UOKIK „Bank powinien być postrzegany przez konsumentów jako instytucja zaufania publicznego – nie powinien wykorzystywać swojej pozycji względem konsumentów.”

Prezes UOKiK uznał, że postanowienia stosowane przez Deutsche Bank Polska stanowią klauzule niedozwolone i zakazał ich wykorzystywania. Nałożył przy tym karę finansową w wysokości 4.913.850,00 zł. Warto podkreślić, że osoby które zwracały się z wnioskami o wydanie zaświadczeń i uiściły wymaganą opłatę, obecnie powinny otrzymać od Deutsche Banku Polska korespondencję z informacją o niekorzystnym rozstrzygnięciu UOKIK. Bank jest także zobowiązany do opublikowania decyzji UOKIK-u na swojej stronie internetowej.

Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, przysługuje od niej odwołanie. Po uprawomocnieniu się stanie się prejudykatem, co oznacza, że zawarte w niej ustalenia dotyczące klauzul niedozwolonych stosowanych przez bank będą dla sądu powszechnego wiążące, a konsumentom będzie to pomocne przy dochodzeniu roszczeń.

Posiadają Państwo kredyt we frankach?

Jeżeli posiadają Państwo kredyt we frankach (np. Deutsche Bank Polska) a wciąż rosnący kurs franka powoduje, że spłata comiesięcznej raty kredytu wiąże się z dużym obciążeniem domowego budżetu, warto przyjrzeć się postanowieniom umowy czy nie znajdują się w niej niedozwolone postanowienia umowne.

Przeanalizujemy bezpłatnie Państwa umowę pod kątem niedozwolonych postanowień umownych – jest to pierwszy krok do wystąpienia z roszczeniem przeciwko bankowi, a ponadto wystąpienia z wnioskiem do sądu o zabezpieczenie powództwa na czas toczącego się postępowania o wstrzymanie płatności rat na czas trwającego postępowania.

Zapraszam do kontaktu z naszą kancelarią celem ustalenia szczegółów!

 

Autor tekstu: Angelika Ciura

 

Wróć do listy