Kwartalne podsumowanie wpływu pozwów frankowych do sądów

Od 2019 r. tj. od słynnego już wyroku w sprawie Państwa Dziubaków, liczba kierowanych do sądu pozwów frankowych stale rośnie i szacuje się, że ta tendencja utrzyma się co najmniej przez kolejny rok. Analogicznie do I kwartału 2022 r., w 2023 r. do 47 sądów okręgowych w Polsce wpłynęło ponad 18,3 tyś. spraw frankowych tj. o 13,6 % więcej niż w ubiegłym roku, gdzie liczba ta wynosiła niecałe 16,2 tyś.

Przyczyny wzrostu liczby spraw frankowych w sądach

Na wzrost liczby pozwów frankowych przyczynia się coraz więcej informacji na temat skuteczności wszczynanych postępowań sądowych. Aktualnie 98% spraw frankowych jest wygrywana w sądach, co zachęca pozostałych kredytobiorców do składania pozwów do sądu. Nie bez znaczenia ma również wysoki kurs franka, co przekłada się na wysokość comiesięcznej raty kredytu.

Mało korzystne propozycje ugód składanych przez banki również mają wpływ na decyzje frankowiczów o kierowaniu sprawy do sądu. Chociaż zauważamy polepszenie warunków propozycji ugód bankowych, to jednak w porównaniu do korzyści przy unieważnieniu umowy kredytowej przed sądem - ugody nadal są mało atrakcyjne dla kredytobiorców.

Przykładowo, w 2022 r. do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wpłynęło 2026 spraw frankowych, natomiast na dzień 25 maja 2023 r. wpłynęło już 1049 pozwów frankowych.

Źródło: Business Insider

Spadek liczby spraw w SO w Warszawie

Zauważalny jest jednak spadek liczby pozwów frankowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W I kw. 2023 r. do tego sądu wpłynęło ok. 31,6 % wszystkich spraw frankowych w Polsce, natomiast w I kw. 2022 r. było to ok. 45,1 %.

Przyczyny spadku liczby spraw frankowych w SO w Warszawie:

1.Czas trwania procesu sądowego. W SO w Warszawie frankowicz najdłużej będzie czekać na rejestrację sprawy, terminy rozpraw a następnie wyrok.

2. Upowszechnienie się w innych sądach orzecznictwa zgodnego z wyrokami TSUE.

3. Zmiana przepisów o właściwości miejscowej sądów w sprawach frankowych. Aktualnie frankowicz może złożyć pozew do sądu jedynie wg. miejsca zamieszkania.

Wyroki TSUE 15 czerwca 2023 r.

Kolejny wzrost pozwów frankowych spodziewany jest po ogłoszeniu wyroku TSUE w sprawie bezumownego korzystania z kapitału, wyznaczony na dzień 15 czerwca 2023 r. Obecnie w 97% sądy orzekały korzystnie dla frankowiczów w sprawach o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z kapitału.

Korzystny dla frankowiczów wyrok TSUE powinien zachęcić pozostałych kredytobiorców do szukania sprawiedliwości w sądzie, również w tych sprawach, gdzie kredyt frankowych został już w całości spłacony.

Również 15 czerwca 2023 r. ma zapaść drugi wyrok, o którym mniej się mówi a będzie równie ważny, szczególnie dla kredytów zaciągniętych w Getin Noble Bank. W tym dniu TSUE ma wydać wyrok w sprawie możliwości zawieszenia spłaty rat na czas trwającego postępowania sądowego.

Podsumowanie I kw. 2023 r.

Statystycznie nadal więcej jest frankowiczów, którzy jeszcze nie pozwali banku, w stosunku do tych, którzy już zwrócili się do sądu. Na koniec kwietnia 2023 r. w sądach toczyło się 130 tyś postępowań w sprawach frankowych, co stanowi ok. 39% spośród 330 tyś czynnych umów kredytów frankowych w tym okresie. Do końca kwietnia 2023 r. zostało podpisanych ok. 40 tyś ugód z bankami. Co oznacza, że jeszcze sporo kredytobiorców wstrzymało się z pozwaniem banku dlatego też, po wyroku TSUE możemy spodziewać się kolejnej fali pozwów frankowych.

 

Autor: Marzena Margol

 

Wróć do listy